Het onderzoek

Internationalisering is voor MKB bedrijven steeds belangrijker. Personeel uit een ander land is dan ook vaak een grote meerwaarde voor bepaalde bedrijfsactiviteiten, markt- en omzetvergroting.

Maar welke functies zijn in uw sector bij uitstek geschikt voor personeel uit Duitsland? Waarom heeft u juist een Duitse werknemer / leerling nodig? En welke specifieke meerwaarde levert personeel voor uw bedrijf op?

Dat en meer willen wij graag van u weten. Met uw deelname aan dit onderzoek helpt u (aankomend) personeel en vakmensen meer inzicht te krijgen over de mogelijkheden in werkgelegenheid voor Duitsers in Nederland en andersom. Dit onderzoek is niet anoniem, in tegendeel. Uw bedrijf zal bij relevante instanties (zoals Duitse kvk, scholen, opleidingsinstituten, Arbeitsamt) bekend gemaakt als opleider / werkgever van personeel uit Duitsland.

Als deelnemer aan dit onderzoek ontvangt u gratis interculturele trainingen voor uw HR staff evenals belangrijk inzicht in de vereisten en consequenties van personeel uit het buurland.

Het onderzoek zal online worden uitgevoerd in het najaar van 2019. N.a.v. uw belangstelling en aanmelding ontvangt u de uitnodiging om hieraan mee te doen per email. De analyse en resultaten van het onderzoek ontvangt u uiteraard na afloop.

De geplande seminars en bijeenkomsten van Duitse en Nederlandse deelnemers zullen in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Meld je nu aan:

* Verplicht veld

OVER

Het Project

Het project Ondernemen2020/Unternehmen2020 wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 25.000 euro door de Europese Unie financieel ondersteund.


www.deutschland-nederland.eu